Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

Privacyverklaring 

De praktijk Cirkel Therapie, gevestigd aan Rijsdijk 21, 2931AW Krimpen aan de Lek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cirkeltherapie.nl

Rijsdijk 21

2931 AW   Krimpen aan de Lek

0031-6 22973574

E-mail:  info@cirkeltherapie.nl

KvK 24288144

AGB Zorgverlenerscode  90-042069

AGB praktijkcode            90-050872

Beroepsvereniging          MBOG   licentienummer 992 TL

Beroepsvereniging          BATC    licentienummer 1405 BR

Persoonsgegevens die wij verwerken

De praktijk Cirkeltherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je je hebt aangemeld als client, danwel gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Voor- en achternaam partner (indien relevant)

  Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s) mobiel / vaste lijn

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cirkel Therapie verwerkt bijzondere persoonsgegevens van jou in een digitaal dossier. Notities worden bewaard in een fysieke dossiermap die veilig is opgeborgen in en kast met slot. Cirkel Therapie maakt gebruik van de software van Intramed, waarvan de digitale aanmelding is geintegreerd in de website van Cirkel Therapie. Het BSN-nummer is nodig voor de registratie in Intramed. Cirkel therapie werkt aan een eigen digitaal dossier systeem, waardoor op den duur het BSN-nummer niet met nodig is. De verwachting is, dat dit eind 2018 zal zijn gerealiseerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De praktijk Cirkel Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens vnml. voor de behandeling / de therapie

Verder voor het periodiek verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder en het afhandelen van de financiële administratie (zoals facturering en boekhouding en belastingaangifte) 

Geautomatiseerde besluitvorming

De praktijk Cirkel Therapie neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de praktijk Cirkel Therapie tussen zit.

De praktijk Cirkel Therapie slaat alle gegevens op de server van Intramed. Overige informatie wordt versleuteld en beveiligd bewaard op de laptop eigendom van de praktijk Cirkel Therapie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De praktijk Cirkel Therapie bewaart je persoonsgegevens volgens de daarvoor wettelijk geldende normen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De praktijk Cirkel Therapie is professioneel gehouden aan een klantgeheim en verstrekt geen gegevens aan derden zonder daar uitdrukkelijk toestemming voor te hebben gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De praktijk Cirkel Therapie gebruikt geen cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Je kunt je afmelden voor cookies door de gebruikte internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover het gaat om dossiergegevens. Notities blijven altijd eigendom van de praktijk Cirkel Therapie. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de praktijk Cirkel Therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cirkeltherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De praktijk Cirkel Therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De praktijk Cirkel Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cirkeltherapie.nl

Post- en vestigingsadres: Rijsdijk 21 2931 AW Krimpen aan de Lek.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24288144

 

Telefoon: 06 22973574  E-mailadres: info@cirkeltherapie.nl

 
 
Webdesign by: Studio Reload