Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

Cirkel Therapie groeit door . . . . .

Werd in januari 2010 het roer omgegooid van praktijk van bedrijfsmaatschappelijk werk naar praktijk van natuurgeneeskundige massagetherapie, thans wordt de koers van de praktijk Cirkel Therapie wederom aangepast. Want Cirkel Therapie groeit door naar een praktijk voor Orthomoleculaire Gezondheid. Met deze ontwikkeling betreed ik als orthomoleculair therapeut het terrein van de fysieke gezondheidszorg, maar wil niet worden gezien als alternatief voor de huisarts of specialist.

Het domein van de orthomoleculaire gezondheidszorg zie ik meer als deskundig en ondersteunend op het gebied van de medische zelfzorg passend in de huidige ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van de media zoals bijvoorbeeld  internet, twitter en facebook.

Als orthomoleculair therapeut doe ik onderzoek naar de kwaliteit van bijvoorbeeld bloed (perifeer bloed d.m.v. een vingerprik), urine of feces, maar stel ik geen medische diagnoses. Bij verdenking van ziekte zal ik steeds consequent doorverwijzen naar huisarts, of via de huisarts naar de medisch specialist.

Het fundament van mijn praktijk blijft verankerd in de wortels van mijn professionele bestaan en worden uitgebreid met de orthomoleculaire therapie. Ik ervaar daarmee, een steeds breder gezichtsveld te hebben ontwikkeld. Schematisch ziet het fundament van mijn praktijk er als volgt uit:

 

 

 

  • de door de cliënt gestelde hulpvraag (groene cirkel) is altijd gevat in een sociale context. Dit kan zijn de sociale context van de werksituatie, de privé (particuliere of persoonlijke) situatie of de intra-psychische persoonlijkheidssituatie of te wel de belevingswereld van de client.
  • vannuit de orthomoleculaire behandelmethode (rode cirkel) wordt gekeken (onderzocht) naar het metabolisch / fysiologisch functioneren van de cliënt. M.a.w. er is aandacht voor nutritionele tekorten op het terrein van vitaminen, mineralen en sporenelementen waardoor het optimaal functioneren van de cliënt kan worden belemmert. Ook de belasting door toxische (giftige) stoffen behoort tot het professionele terrein van de orthomoleculair therapeut.
  • vanuit de psychosociale  behandelmethode (oranje cirkel) wordt gekeken naar het psychisch evenwicht van de cliënt en is er aandacht voor stresserende factoren die het psychisch functioneren van de cliënt kunnen belemmeren.
  • vanuit de massagetherapeutische behandeling (blauwe cirkel) wordt niet alleen gekeken naar puur fysieke belemmeringen in de vorm van lichamelijke klachten (bijvoorbeeld rugklachten, nek schouder klachten etc.) maar ook naar de effecten van allerlei vormen van chronische (langdurige-)belasting en het effectief verhelpen van die klachten. Bijvoorbeeld ontspanningstherapie is vaak een zeer effectieve behandeling op het gebied van stressreductie. Met haptonomische massage (leren voelen / lichaamsbewust worden) worden zeer goede resultaten bereikt in de behandeling / begeleiding van autisme en AD(H)D.

De kracht van Cirkel Therapie is, dat de verschillende therapieën zijn verenigd in één contextuele behandelingsmethodiek. Behandeling door Cirkel Therapie wordt, afhankelijk van de aanvullende verzekering, vergoedt door de meeste zorgverzekeraars. 

 
 
Webdesign by: Studio Reload