Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

Informatiekaart t.b.v. cliënten Orthomoleculaire therapie

  

Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde / Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) 

 

De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen naar haar leden toe zogenaamde gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden. 

Met het in werking treden van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 is de klachtenafhandeling van het wettelijk recht dat de cliënt/patiënt heeft, veranderd. Onder het kopje “heeft u klachten” vindt u de huidige werkwijze van de klachtenafhandeling. 

 

Heeft u klachten? 

Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut/arts, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen. 

 

Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve 

Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. 

 

Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen. 

 

Adressen 

Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen 

 

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg 

 

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl 

 

De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl


MBOG                                                                      KAB 

 

Hogelanden W.Z. 5                                                 Postbus 2122 

3552 AB  UTRECHT                                                 6020 AC  BUDEL 

Tel. 030 8891815                                                   Tel. 0495499585 

secretariaat@mbog.nl                                            kab@kab-klachten.nl 

 

 
 
Webdesign by: Studio Reload